Disclaimer

Mrs. Bright heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is.
Mrs. Bright is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit
direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website.
Tevens behoudt Mrs. Bright ten allen tijde het recht om zonder voorafgaande
berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.


Het beeldmateriaal op deze site bevat copyright!
Ongeoorloofd gebruik is niet toegestaan.

copyright Mrs. Bright 2019