Movaview

 

Movaview is levert online praktijksimulaties voor assessment en training

Het softwareprogramma heet VIP (Virtueel Interactie Programma)