Arjan van Arendonk


'Ek het Gedroom' is een overzichtscatalogus van kunstenaar Arjan van Arendonk.

Fotografie van diverse kunstwerken.
B
eeldbewerking en lithografie van het boek is uitgevoerd door Mrs. Bright.

Hieronder een greep van een aantal werken en pagina's uit het boek.
Het boek is verkrijgbaar via Arjan van Arendonk.

Vormgeving: Plan C
Drukwerk: Drukkerij Tielen - Boxtel